Nieuwe richtlijn R1800 behandelt dossiervorming voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van medische hulpmiddelen

Hygiëne is een cruciaal onderdeel in de textielverzorging en daarmee de kwaliteitsbewaking ook. In het geval dat een discussie zou kunnen ontstaan over een afgeleverd textielpakket, is het aan kunnen tonen van deugdelijk kwaliteitsmanagement van groot belang. Daarom is een nieuwe richtlijn ontwikkeld die helpt bij het vormen van een dossier.

Voor artikelen die binnen de gezondheidszorg als medisch hulpmiddel worden ingezet, gelden extra eisen, zeker als deze steriel moeten zijn bij aflevering. Voor deze artikelen als ook de apparatuur voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van medische hulpmiddelen, moet een dossier worden bijgehouden. Hierin worden belangrijke gegevens (zoals documenten) vastgelegd die aantonen dat de medisch hulpmiddelen en de apparatuur voldoen aan de gestelde veiligheids-, kwaliteits- en steriliteitseisen.

De NEN-richtlijn R1800 is een hulpmiddel die de eisen beschrijft die worden gesteld aan dossiervorming voor medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik (steriel geleverd), herbruikbare medische hulpmiddelen én de apparatuur voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van medische hulpmiddelen in zorginstellingen.

Scroll naar boven