Omgevingswet laat op zich wachten

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en wordt nu mogelijk 1 oktober a.s. of eventueel 1 januari 2023 van kracht. Overheden hebben meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe systemen.

Wat is het ook al weer?

De bedoeling is dat de Omgevingswet, die veel oude wetten en regelingen gaat vervangen,  vereenvoudiging gaat brengen in de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving. De nieuwe wet moet het mogelijk maken om procedures sneller te laten verlopen en vergunningen sneller af te geven.

De Omgevingswet maakt het mogelijk om van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan te gaan. Bedrijven moeten als voordeel gaan ervaren dat zij minder onderzoek hoeven doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Onderzoeksgegevens blijven onder de nieuwe wet langer geldig en kunnen dus makkelijker hergebruikt worden. Sommige onderzoeken zijn straks helemaal niet meer nodig.

Scroll naar boven