Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging: 2% loonstijging

Persbericht

Bunnik, 31 mei 2021

 Onderhandelingsresultaat CAO Textielverzorging: 2% loonstijging

 Acties opgeschort

Vandaag hebben werkgeversorganisaties Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) met de werknemersorganisatie CNV een Onderhandelingsresultaat en met FNV een Verbeterd Eindbod bereikt voor een nieuwe CAO Textielverzorging 2020 – 2021.

Deze afspraken konden eerst na lan​gdurige onderhandelingen worden gemaakt. Hierbij was de impact die Corona heeft op de branche een belangrijk struikelblok. Vooral de textielservicebedrijven en textielreinigers, werkzaam in de Retail en voor de Horeca, worden hierdoor bovengemiddeld zwaar getroffen. Door de gemaakte afspraken zijn verdere acties vanuit de zijde van FNV van de baan.

De afspraken omvatten onder meer;

  • duur 18 maanden (1.7.20 – 31.12.21)
  • een stijging van het loon van 2% (voor de door Corona getroffen  bedrijven 1,5% plus 0,5% ​voor 31 december 2022)
  • Invoering van een Generatiepactregeling: 80% van de werkuren, 92,5% loon, 100% pensioenopbouw.
  • Afspraken rondom de continuïteit van de pensioenregeling en de uitwerking van de pensioenstelselwijziging.

In de afgelopen periode was ​in de media een beeld ontstaan als zou de loonontwikkeling in Textielverzorging achterblijven en de verhogingen onder het inflatieniveau zijn. Dat beeld is onjuist. FTN en NETEX benadrukken dat de CAO Textielverzorging marktconform is en dat,  ondanks Corona, de loonontwikkeling boven de inflatie uitkomt.

Werkgevers zijn verheugd dat dit resultaat via onderhandelingen alsnog is bereikt. Werkgevers hebben het vertrouwen dat via deze afspraken een goede basis is gelegd voor een bestendig en verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid in de textielverzorgingssector gedurende de komende jaren.

Voor meer informatie;

FTN, NETEX

Peter Wennekes,

Bureaudirecteur

Tel.: 0344 650437 dan wel 0344 650431

Email: ftn@ftn-nl.com dan wel netex@netex.nl

 

Scroll naar boven