Teken en beschermende kleding: nieuwe norm in ontwikkeling!

Teken en hun beten worden meestal geassocieerd met de vrije natuur. Maar ook in stedelijk gebied zijn mensen niet gevrijwaard. Eén op de vijf tekenbeten vindt plaats in stedelijk gebied. Met name ook “groenwerkers” lopen het risico gebeten te worden. En daarmee de ziekte van Lyme op te lopen. In deze periode is het tekenbeetseizoen begonnen.
De ziekte van Lyme kan nare gevolgen hebben en tot tijdelijke uitval van werknemers leiden. Voor werkgevers bestaat de verplichting werknemers te beschermen tegen ARBO-risico’s en beroepsziekten. Beschermende kleding die op de juiste manier gedragen en onderhouden wordt, kan werknemers beschermen tegen tekenbeten.
Er zijn veel (internationale) normen die specificaties leveren voor beschermende werkkleding. Voor kleding die tegen teken beschermt is nog geen norm beschikbaar. Diverse Nederlandse partijen hebben daarom het initiatief genomen om een dergelijke norm te ontwikkelen. De eerste concept norm is nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Kleding die helpt te beschermen tegen teken en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ moet voor een betere kwaliteit van de producten kan zorgen. Iedereen kan commentaar indienen tot eind juni via www.normontwerpen.nen.nl.

Scroll naar boven