Transitievergoeding: compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2020 krijgen werkgevers de mogelijkheid om betaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen als een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigd wordt. Hiertoe moet de werkgever wel een verzoek indienen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de wetswijziging die dit mogelijk maakt. In de huidige situatie moeten werkgevers, in geval van arbeidsongeschiktheid, twee jaar lang loon doorbetalen, re-integratiekosten maken en een transitievergoeding betalen. Daardoor lopen kosten enorm op.   De transitievergoeding blijft verplicht maar  bij het UWV kan compensatie aangevraagd worden onafhankelijk van de vraag of de werknemer is ontslagen met ontslagvergunning van het UWV of op grond van een beëindigingsovereenkomst. Voor de hoogte wordt uitgegaan van de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was. Is gewacht met ontslag waardoor de transitievergoeding is opgelopen, dan wordt niet de hele vergoeding gecompenseerd. Wel kan vanaf 1 april 2020 de compensatie aangevraagd worden, ook met terugwerkende kracht voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding ontvingen.

Deze oude gevallen moeten binnen zes maanden na 1 april 2020 worden ingediend. Voor nieuwe gevallen geldt dat de compensatie binnen zes maanden na betaling van de vergoeding moet zijn ingediend.

Scroll naar boven