Verantwoorde ontsmetting beschermt!

Werkkleding kan ook beschermende kleding zijn en de drager tegen diverse arbo-risico’s beschermen. Tijdens de inzet raakt die kleding niet alleen vervuild maar soms ook besmet. In een publicatie wordt aandacht besteed aan kankerverwekkende stoffen waaraan brandweermannen worden blootgesteld en de ziektegevallen onder gepensioneerde brandweermannen. Volgens The Sunday Times (25 februari) hebben brandweermannen drie maal zo veel kans om te overlijden aan kanker door enerzijds het inademen van giftige stoffen maar ook de besmetting hiermee van de kleding. Anna Stec, professor aan de University of Central Lancashire heeft vastgesteld dat bij brandweermannen onder de 75 jaar het aantal sterfgevallen drie keer hoger ligt dan normaal.

Huidkanker is het grootste risico en gerelateerd aan besmetting van kleding. Daarnaast vormen  mond- en keelkanker een groot risico door inademing van giftige stoffen en chemicaliën als polycyclische aromatische koolwaterstoffen die via de huid worden opgenomen en het DNA muteren. De besmetting van beschermende kleding met chemicaliën, biologische agentia en gevaarlijke deeltjes vraagt om een gedegen, verantwoorde reiniging inclusief een degelijke kwaliteitscontrole. Professionele reiniging dus door bedrijven die hun processen beheersen en hiervan getuigen door hun Certex® of Cerclean® certificaat. De ISO 9001-kwaliteitsmanagementsystemen die volledig toegesneden zijn op het vak van professionele textielreiniging.

Scroll naar boven