Wasserijen aan het infuus!

Het gaat slecht met de wasserijen in Nederland en een aantal bedrijven dreigt te bezwijken onder de financiële druk. De wasserijen zijn industriële ondernemingen, waar zeer kapitaalintensieve en complexe reinigingsprocessen plaatsvinden. Per locatie worden wekelijks honderden tonnen bad-, bed- en huishoudtextiel, alsmede werkkleding en ander linnen verwerkt om in vele sectoren te worden ingezet, waaronder de gezondheidszorg.

De enorme onvoorziene structurele kostenstijgingen voor onder meer energie, textiel, brandstof en chemie, kunnen onder de lopende meerjarencontracten niet of slechts zeer beperkt worden doorberekend aan de ziekenhuizen, zorginstellingen en andere klanten. Met deze onvoorziene situatie is geen rekening gehouden in de meerjarencontracten, waar veelal de NZA-index wordt gehanteerd. Dit NZA-cijfer dekt sowieso nooit de reële kostenstijgingen en daardoor lopen de financiële tekorten bij wasserijen al jaren fors op. Een gevolg daarvan is dat er nauwelijks enige ruimte is om de lage lonen van medewerkers te compenseren. Of om te investeren in betere werkomstandigheden van werkplekken. De toepassing van het NZA-indexcijfer is er vooral de oorzaak van dat de wasserijen in ernstige financiële problemen komen. Meerdere wasserijen zullen worden gedwongen de dienstverlening te beëindigen. Daarnaast is de budgettaire druk in de gezondheidszorg zelf erg hoog. Overheden en verzekeraars leggen een onverantwoorde financiële druk op aan instellingen door drastisch in de budgetten te snijden.

Grote verliezen
Onder de hoge druk van de afgelopen jaren leveren wasserijen al veelal onder de kostprijs of tegen hele lage marges. Die situatie is onhoudbaar. Ook de gigantisch toegenomen inflatie heeft een behoorlijke impact op het bestedingspatroon van de medewerkers binnen de branche. Dat leidt onherroepelijk tot forse loonsverhogingen, die voor de medewerkers noodzakelijk zijn om in hun primaire levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast leidt krapte op de arbeidsmarkt ook tot forse kostenstijgingen voor de werkgevers.

Klanten overleg
FTN roept partijen daarom op tot ketenoverleg om tussentijds contracten aan te passen aan de huidige situatie en wasserijen in staat te stellen om de reële kostenstijgingen te kunnen doorberekenen. De continuïteit van dienstverlening aan operatiekamers, verpleging en verzorging staat op het spel. Zonder hygiënisch schoon linnen is het leveren van zorg niet mogelijk.

Scroll naar boven