Inkoopmacht leidt tot faillissementen wasserijen

Door aanhoudende budgetdruk in de gezondheidszorg is er de afgelopen jaren vergaand bezuinigd op de kosten voor het wassen. Facilitaire kosten maken slechts een zeer klein bestanddeel uit van de totale kosten van ziekenhuizen. Waskosten zijn daar nog maar een fractie van (< 1%). Hoewel textielservice van cruciale betekenis is in de zorg, zien vele zorginstellingen & ziekenhuizen het wassen meer als “het afvalputje” wanneer er kostenbesparingen gezocht moeten worden. Het steeds weer kunnen beschikken over hygiënisch schoon textiel volgens de vereiste normen en standaarden, wordt niet op waarde geschat.

Wasserijen kunnen daardoor niet investeren in vernieuwing, verdere verbetering van duurzaamheid en circulariteit, alsmede loonsverhogingen van de medewerkers die door een enorme inflatiestijging in hun koopkracht ernstig worden geraakt. Deze situatie is niet langer houdbaar.

 

Inkoopmacht
De inkopers in de zorg hebben een enorme inkoopmacht. Een kleine groep inkoopclusters met veel ziekenhuislocaties & academische ziekenhuizen kopen volume textielservice in van naar schatting meer dan 60% van alle Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor worden slechts een beperkt aantal langlopende contracten, veelal via tenders, afgesloten. De individuele wasserijen in de gezondheidszorg hebben hier weinig tot geen invloed op. Zij kunnen simpelweg grote omzetverliezen niet veroorloven. Ze worden tegen elkaar uitgespeeld en moeten dan wel mee met veelal onverantwoorde prijsdalingen tot gevolg.

 

Onverantwoord
Ook de NZA Index zorgt voor druk op rendementen omdat de reële kostenstijgingen jaar in, jaar uit niet gedekt worden. Het heeft tot rendementen onder de streep geleid. De explosieve kostenstijgingen van nu zijn niet meer op te brengen. Wasserijen zijn zeer kapitaalsintensief met nog steeds veel handwerk en hebben een gezond rendement nodig. Voor een verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid en om te kunnen blijven investeren in toekomstige dienstverlening.

 

Ketenoverleg
FTN pleit daarom voor ketenoverleg met alle direct betrokkenen om tot redelijke oplossingen te komen die continuïteit van verantwoorde dienstverlening borgen. Het sluiten van vele bedrijfsdeuren van wasserijen is ook voor de klanten geen verantwoorde oplossing. Het behoud van kwalitatieve goede dienstverlening is in het belang van alle betrokkenen.

 

Lobby FTN
FTN maakt zich sterk om oplossingen te bewerkstelligen voor deze onacceptabele situatie. Vertegenwoordigende brancheorganisaties en inkooporganisaties, maar ook koepelorganisaties en deskundigen worden ingezet om openingen te kunnen vinden. Daarnaast zal in toenemende mate ook de pers gezocht worden en actief social media worden gebruikt om klanten en stakeholders met de onhoudbaarheid van deze situatie te confronteren.

Scroll naar boven