Wet en regelgeving: bent u voldoende op de hoogte?

Als textielservice-/textielverzorgingsbedrijf verzorgt u dagelijks het “was- en stoomgoed” van uw klanten. En dat op een zodanige manier dat de textielpakketten voldoen aan de eisen die de klant heeft gesteld. Dat eisenpakket kan betrekkelijk beperkt zijn maar ook erg omvangrijk. Beperkt als het enkel en alleen gaat om “(optisch) schoon”. Omvangrijk als het gaat om textiel met specifieke functies en doeleinden. Zoals werkkleding die de drager moet beschermen tegen risico’s op de werkvloer. Textiel dat de patiënt moet beschermen tegen infecties.

Regelgeving
Voor deze laatste varianten kunnen wettelijke bepalen gelden in de vorm van EU-richtlijnen of verordeningen die vereisten omvatten om de veiligheid van producten te garanderen. Veelal gaat het om algemene eisen. Die veelal verder uitgewerkt zijn in standaarden/normen van CEN. Deze standaarden kunnen geharmoniseerd zijn, dat wil zeggen dat ze ontwikkeld zijn op verzoek van de Europese Commissie en daarmee als hét referentiekader gelden voor een productgroep.
De wettelijke eisen en standaarden omvatten ook bepalingen inzake het onderhoud gedurende de gebruiksfase van een artikel. Daarmee zijn deze bepalingen van belang voor u als textielverzorger. Als textielservicebedrijf verkoopt of verhuurt u producten. Hetgeen weer andere verantwoordelijkheden met zich mee brengt wat ook geldt voor u als werkgever die persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stelt.

Zoekwerk
Dat een product een CE-markering heeft is slechts een indicatie dat voldaan wordt aan de eisen die in Richtlijnen of Verordeningen worden gesteld. Aan welke specifieke (technische) specificaties moet worden voldaan, blijkt uit de van toepassing zijnde standaarden/normen als EN 13795 voor OK-textiel of EN ISO 20471 voor reflectiekleding. Maar ook nationale wetgeving als een Arbo-wet kan (aanvullende) eisen stellen. Wist u trouwens dat er naast een CE-markering ook een “Stuurwielmarkering” is die gebruikt wordt voor scheepsuitrustingen? Deze uitrustingen vallen onder EU Richtlijn 96/98 inzake de uitrusting van zeeschepen zoals “bedding components”. Daarmee kan een laken vallen onder de WIP Richtlijn Linnengoed Ziekenhuis maar ook onder deze Richtlijn.

Cerclean® helpt u op weg!
Daarom is voor een goed, volledig overzicht een inventarisatie van de geldende wettelijke kaders een belangrijke en noodzakelijke stap in het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het onlangs geïntroduceerde CERCLEAN®-programma besteedt aan dit onderdeel aandacht. CERCLEAN® is een integraal programma dat u helpt stap voor stap een compleet kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Met ondersteuning van e-learning materiaal waarin ook uitgebreid het hoe en waarom van kwaliteitsmanagement wordt toegelicht.

Scroll naar boven