CAO TV Update (16 maart 2022)

Toelichting verschuiving eindejaarsuitkering

 In de CAO Textielverzorging 2022 – 2023 is een nieuwe regeling opgenomen die een deel van de eindejaarstuitkering verschuift naar het loon.

 Werkgevers en werknemers hebben met de regeling afgesproken dat 1,5% van de eindejaarsuitkering per 1 maart 2022 verschuift naar het loon. Per 1 januari 2023 zal opnieuw 1,5% van de eindejaarsuitkering verschuiven naar het loon. Het loon wordt hierdoor dus hoger, en de eindejaarsuitkering wordt lager (van de huidige 8,33% naar 6,83% per 1 maart 2022 en 5,33% in 2023).

 Wat heeft dit voor consequenties?

De regeling heeft enige consequenties voor uw administratie. Welke dit zijn, en hoe u deze verwerkt, is opgenomen in de bijlagen van deze update:

 Memo verschuiving eindejaarsuitkering: dit is de toelichting op de wijze waarop u deze regeling praktisch toepast

  • Voorbeeldbrief ter informatie van medewerkers over de verschuiving van de eindejaarsuitkering.

 Beide documenten zijn hier in te zien:

Toelichting verschuiving eindejaarsuitkering_DEF

Voorbeeldbrief medewerkers CAO 2022 wijzigingen_DEF

 Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

 Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Scroll naar boven