CAO TV Update (2 maart 2022)

Medewerkers informeren over verschuiving eindejaarsuitkering

 Langs verschillende wegen is het branchesecretariaat er op geattendeerd dat niet alle bedrijven hun medewerkers geïnformeerd hebben over de verschuiving van de eindejaarsuitkering. Het is van belang dat dit wel gebeurt, omdat medewerkers de mogelijkheid moeten krijgen de verschuiving niet door te laten voeren.

In de huidige CAO-afspraken is vastgelegd dat in 2022 de eindejaarsuitkering per 1 maart 2022 met 1,5% wordt verlaagd, en dat het loon met 1,5% wordt verhoogd (naast de loonstijging). Een medewerker die deze verschuiving niet wenselijk vindt kan dit kenbaar maken, waarop de verschuiving voor deze medewerker in zijn geheel ongedaan wordt gemaakt.

De uiterste datum om dit te doen is vastgelegd op 1 maart 2022. Bedrijven die echter hun medewerkers hierover niet (of onvoldoende) hebben geïnformeerd wordt geadviseerd deze datum coulant te hanteren. Omdat de CAO Textielverzorging een zogeheten ‘minimum-CAO’ is kunnen bedrijven in positieve zin van de CAO afwijken. Het hanteren van een latere datum is dan ook toegestaan.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Scroll naar boven