Hygiëne: het voordeel van professioneel wassen

Wassen van textiel dient niet alleen om vlekken en vuil te verwijderen. Een belangrijk aspect is natuurlijk ook dat het textiel hygiënisch schoon is na het wassen. Dat is natuurlijk veel moeilijker vast te stellen dan het verwijderen van vuil en vlekken, omdat het niet altijd zichtbaar is of iets hygiënisch schoon is.

Borging hygiëne

In de professionele textielreiniging worden kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld Certex, gebruikt die leiden tot een gegarandeerd niveau van hygiëne van het gewassen textiel. Gebaseerd op de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek geeft recent onderzoek antwoord op de vraag of het thuis wassen van textiel ook tot een gegarandeerde hygiënische kwaliteit van het gewassen textiel kan leiden en of professioneel wassen ook op dit gebied voordelen biedt boven het thuis wassen van textiel.

Thuis onvoldoende hygiëne

Voor een hygiënisch schone was is het noodzakelijk dat voldoende micro-organismen worden afgedood. In het verleden, werd door de hogere wastemperaturen een deel van de bacteriën thermisch afgedood. De vraag is nu of dat ook bij de lagere wastemperaturen gebeurt, zoals die tegenwoordig toegepast worden. In Duitsland is de gemiddelde wastemperatuur bijvoorbeeld gedaald van 63 °C in 1972 tot 46 °C in 2014. Uit het onderzoek blijkt dat de desinfecterende werking van standaard wasprocessen (zonder geactiveerde zuurstofbleek) bij de huidige gemiddelde wastemperaturen onvoldoende is voor een hygiënisch wasproces. Hiervoor is minimaal een wasprogramma met een wastemperatuur van 60°C vereist. Het gebruik van wasmiddelen met geactiveerde zuurstofbleek blijkt te leiden tot een aanzienlijke verbetering van de afdoding, waardoor zelfs bij temperaturen van 40 °C al een aanvaardbaar niveau van afdoding bereikt kan worden.

Risico cross-contaminatie

Twee andere aspecten zijn ook belangrijk voor een hygiënisch schone was, namelijk mogelijke cross-contaminatie van wasgoed in het wasproces en de invloed van de conditie van de wasmachine op de hygiënische kwaliteit van het gewassen textiel. Cross-contaminatie van textiel is de term voor het verschijnsel dat de bacteriën, die aanwezig zijn op een sterk verontreinigd textiel tijdens het proces worden overgedragen op minder verontreinigd textiel. Het resultaat hiervan kan zijn dat relatief schoon textiel na afloop van het wasproces door contact met sterk verontreinigd textiel juist extra verontreinigd is met bacteriën. Wasprocessen die onvoldoende desinfecterende werking hebben, bijvoorbeeld door een te lage wastemperatuur, blijken tot cross-contaminatie te kunnen leiden. Ook de huidhoudwasmachine zelf blijkt een bron van besmetting te kunnen zijn, waardoor het wasgoed door het wassen zelfs besmet zou kunnen raken. Als mogelijke bronnen voor bacteriële besmetting worden de rubberen deurafdichting en het zeepbakje genoemd.

Integraal kwaliteitssysteem

Een desinfecterend wasproces alleen is niet voldoende voor hygiënisch schoon wasgoed. Ook na het wassen kan herbesmetting plaats vinden. In de professionele wasserij worden dan ook integrale kwaliteitssystemen toegepast, die tot een gegarandeerde hygiënische kwaliteit van het wasgoed moeten leiden. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de desinfectie in het wasproces, maar ook aan de hygiëne in de machine, de kwaliteit van het waswater, de hygiënische kwaliteit van het eindproduct en de hygiëne in het bedrijf. De toepassing van een dergelijk integraal kwaliteitssysteem, zoals Certex, dat niet alleen aandacht besteedt aan het wasproces, maar ook aan de andere relevante factoren, maakt het mogelijk om te komen tot een geborgde hygiënische kwaliteit van het wasgoed. Dit is in de thuissituatie niet of nauwelijks realiseerbaar.

Scroll naar boven