Hygiënemanagement wasserijen

In dit artikel gaan we in op de organisatorische kant van hygiënemanagement en de implementatie daarvan binnen de wasserij. En dus niet zo zeer op de specifieke kwaliteitseisen die kunnen gelden voor textielpakketten. Hygiënemanagement heeft twee kanten. Enerzijds de borging van de kwaliteit van het eindproduct. Anderzijds de bescherming van het personeel. Met de wereldwijde ontreddering door COVID-19 is hygiëne ineens een “trending topic”. Protocollen en de 1,5 meter economie zijn ineens gespreksonderwerp. Ook bij allerlei klanten van textielservicebedrijven, niet alleen binnen de zorg of de food, zal de aandacht voor hygiëne  toenemen. En daarmee de vraag naar hygiënisch schoon textiel. 

Systematische aanpak nodig

Om alle vraagstukken en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is een systematische aanpak noodzakelijk. Goed management dus om controle en beheersing te krijgen over alles wat zich binnen een bedrijf afspeelt en invloed heeft op de hygiëne. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem kan hierin een eerste stap zijn. Een dergelijk systeem zorgt er voor dat processen continu gemonitord en gecontroleerd en – op tijd – bijgestuurd worden. Het ontwikkelingen van een dergelijk systeem is een intensief traject. Net als de invoering binnen het bedrijf maar ook het uitvoeren en bijsturen van het systeem. Hygiënemanagement is hierop eigenlijk een vervolgstap; een goede basis is nodig!

Van analyse naar borging

Het in beeld brengen van alle kritische factoren die invloed hebben op, c.q. een risico vormen voor de kwaliteit en hygiëne is een eerste stap. Hoe zijn processen ingericht en wat leveren zij op in termen van kwaliteit en hygiëne? Procescontrole en -validatie is hier uiteraard van belang. Op welke punten kan schoon textiel toch weer besmet raken? Doordat het in contact komt met vuil goed of met oppervlakken die niet schoon zijn. Door personeel dat met schoon goed werkt maar de handen niet tijdig wast. De aandacht voor de hygiëne van het personeel loopt hier parallel in mee. Immers, daar waar een (her-)besmettingsrisico voor het textiel bestaat, is dat risico er ook voor het personeel.

Een dergelijke analyse moet dus allesomvattend zijn en vormt de basis voor het opstellen van controle- en beheersmaatregelen. Een zogenaamde RABC-analyse vormt hiervoor een goede basis; hierover later meer.

Betrek personeel

Om het voorgaande nog effectiever in te kunnen zetten, is het belangrijk medewerkers te betrekken. Hen onderdeel maken van het systeem. Dat begint met duidelijkheid over hun rol maar ook met kennis en inzicht. Training en opleiding zijn hiervoor de instrumenten. Een Basiscursus Wasserij geeft mensen de kennis over alle facetten van het textielservicebedrijf, zoals de werkzaamheden binnen diverse afdelingen, kwaliteit, milieu maar ook hygiëne en veiligheid voor schoon en veilig werken. Met de cursus “Microbiologie in de wasserij” krijgen mensen veel meer inzicht schoon en hygiënisch verantwoord werken. Wat zijn besmettingsbronnen? Hoe ga je om met besmet wasgoed, hoe moet ik dat wassen? Wat is desinfectie? Dergelijke basiscursussen kunnen aangevuld worden met praktische trainingen waarbij bedrijfsspecifieke zaken aan de orde komen.

De kennis en het inzicht dat de mensen verwerven, leidt tot meer betrokkenheid en meer verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen werkzaamheden. Dit verstrekt alle procedures en werkafspraken die binnen het bedrijf gemaakt worden!

RABC-analyse; systematische aanpak

Elders in deze uitgave wordt over Certex® en RABC het e.e.a. toegelicht. Certex® is het branche specifieke ISO9001-kwaliteitsmanagementsysteem voor textielservicebedrijven waarvan de RABC-norm EN 14065 een integraal, verplicht onderdeel uitmaakt. Ook deze norm, gebaseerd op HACCP,  is specifiek voor de wasserijsector ontwikkeld. Door zeven stappen te doorlopen worden alle microbiologische gevaren en risico’s in beeld gebracht, samen met de kritieke controlepunten binnen het proces. Risico’s worden afgewogen, grenswaarden worden vastgesteld, controle en monitoring wordt ingericht en corrigerende maatregelen bepaald.

Maatregelen

Uitvloeiselen van het stappenplan, zijn onder meer de bedrijfsinrichting met scheiding van de stromen vuil en schoon wasgoed. Maar ook een schoonmaak-/hygiëneplan voor het hele bedrijf. Machines en werkstations moeten frequent en met de juiste middelen gereinigd worden. Training en instructies, ook op de werkplek, van het personeel op het gebied van persoonlijke hygiëne is cruciaal.

Hygiënemanagement: : het mes snijdt aan twee kanten!

Een risicoanalyse zal het personeel benoemen als één van de risicofactoren als het gaat om de (her-) besmetting van textiel. Als medewerkers textiel kunnen besmetten, dan kunnen zij ook collega’s besmetten. Een goede (RABC-)analyse borgt dus zowel de hygiënische kwaliteit van het textiel als ook de persoonlijke hygiëne van medewerkers. Juist in deze tijd van een “nieuw normaal” een belangrijk onderwerp!

Opleidingen op maat!

TCT, het TrainingCentrum Textielverzorging, biedt diverse opleidingen en trainingen die ook in-company gegeven kunnen worden. Daarbij is maatwerk mogelijk om trainingen en cursussen af te stemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tct-nl.nl.

Scroll naar boven