Kleine pensioenen verdwijnen na 1 januari 2019

Op grond van nieuwe regels komen hele kleine pensioenen te vervallen. Dit zijn pensioenen van maximaal € 2,- bruto per jaar. De administratiekosten staan in geen verhouding tot dit bedrag. Willen mensen dit pensioen toch behouden, dan moeten zij zelf contact opnemen met de pensioenuitvoerder.

Daarnaast mogen pensioenuitvoerders pensioenen van meer dan € 2,- en minder dan € 474,11 bruto per jaar samenvoegen met het huidige pensioen. Hiermee wordt ook ingespeeld op de ontwikkeling dat mensen vaker van baan wisselen en dus meerdere, kleine pensioenen opbouwen. Deze worden vaak afgekocht; door ze samen te voegen worden ze behouden en zijn ze over minder potjes verdeeld.

 

Scroll naar boven