NEN 750: herziening in de maak

NEN 750:1976 is de Nederlandse norm voor “Textielproducten voor instellingen voor gezondheidszorg – Doeken en beddengoed”. Deze norm werd op verzoek van FTN opnieuw gereactiveerd; dit mede omdat op Europees niveau de TS 14237 geïntroduceerd werd met lagere kwaliteitseisen. FTN heeft tevens om een herziening van NEN 750 gevraagd. De huidige specificaties dateren van 1976 en sluiten niet meer aan bij de huidige praktijk. In samenspraak met leden werden nieuwe specificaties opgesteld. NEN heeft de herzieningsprocedure in gang gezet en het voorstel voor herziening aan de commissie “Textiel” voorgelegd.

Scroll naar boven