Nieuwe richtlijn R4102 over kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen

FTN volgt ontwikkelingen rond de wetgeving en richtlijnen over medische hulpmiddelen op de voet en houden u hiervan op de hoogte. Eerder informeerden wij u over de NEN-richtlijn R1800 die de eisen beschrijft die worden gesteld aan dossiervorming voor medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik (steriel geleverd), herbruikbare medische hulpmiddelen én de apparatuur voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van medische hulpmiddelen in zorginstellingen. Nu kunnen wij u informeren over de nieuwe richtlijn R4102.

Water is een belangrijk middel bij de reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen en wordt in alle processen gebruikt. Welke kwaliteit nodig is, hangt af van de toepassing van het water. Relevante factoren zijn:

  • wettelijke eisen aan (drink)water;
  • de medische hulpmiddelen die moeten worden behandeld;
  • de mate en aard van de verontreiniging;
  • de apparatuur die wordt toegepast;
  • het onderdeel van het reinigings-, desinfectie- en/of sterilisatieproces waarvoor het water wordt toegepast;
  • eisen van de fabrikant (van desinfecterende wasmachines, sterilisatoren, medische hulpmiddelen, detergenten en desinfectantia voor medische hulpmiddelen);
  • nationale en internationale normen.

Het doel van de richtlijn is om alle kwaliteitsaspecten van water vanaf de aanlevering (drinkwater) tot de toepassing (aansluiting aan de desbetreffende apparaten) te behandelen. De adviezen kunnen afwijken van de voorschriften van de fabrikanten. In die gevallen moeten bij voorkeur de voorschriften van de fabrikant worden gevolgd. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit medische hulpmiddelen.

Scroll naar boven