Superieure duurzaamheid in textielservice

 Duurzaamheid is de Haarlemmerolie van onze tijd. Nodig om allerlei vraagstukken en knelpunten op te kunnen lossen om komende generaties een goede toekomst te kunnen bieden. Op deze planeet! Allerlei sectoren zijn aan het “opschalen”. Textielservice blijft daarin niet achter en gaat door met de verduurzaming die al lang geleden succesvol ingezet is. Gezamenlijk en individueel worden steeds weer nieuwe wegen ingeslagen of aangelegd om het duurzaamheidsprofiel verder uit te bouwen.

 Smalle of brede scope?

Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de mogelijkheden die de sector voor zichzelf ziet en de rol die ze speelt. Allereerst richt je jezelf natuurlijk op het eigen bedrijf en de processen die daarbinnen gangbaar zijn. Eerst daarna gaat het veelal over de volledige keten en kringloop van vezel tot vezel. De duurzaamheid van professioneel reinigen is superieur, maar vanuit de ketenbenadering is de te behalen winst, of het verbeterpotentieel nog veel groter. Voor het textielservicebedrijf zelf, maar zeker ook voor de keten. Toch mooi als een klant kan zeggen dat zijn textielpakket minder CO2 uitstoot en minder waterverbruik veroorzaakt, omdat hij door een textielservicebedrijf wordt beleverd.

Genoeg uitdagingen

Het duurzaam omgaan met grondstoffen en producten wordt steeds belangrijker. Feitelijk zijn we wereldwijd al lang bezig met het uitputten van onze planeet. De zogenaamde Overshoot Day was dit jaar op 22 augustus; de dag waarop we wereldwijd met zijn allen meer verbruiken dan de wereld kan leveren. In 1970 was deze dag nog op 29 december. Overigens, voor Nederland was Overshoot Day dit jaar op 29 mei….. We, de wereldpopulatie, hebben dit jaar 1,6 aardes nodig om in al onze behoeften te voorzien.

Dit onderstreept meteen het belang van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker in de “textielbranche” die op deze vlakken nog veel vooruitgang kan en ook zal gaan boeken. De enorme groei van de wereldbevolking betekent een enorme stijging in de vraag naar textiel; vooral voor kleding. Wereldwijd wordt jaarlijks 95 miljoen ton grondstof geproduceerd; 25 miljoen ton katoen, 1 miljoen ton wol en de rest, 66 miljoen ton, zijn “man made fibers” waarvan 60 miljoen ton synthetische materialen (vooral polyester) en 6 miljoen ton geregenereerde cellulose (lyocell, viscose, acetaat). Bedenk daarbij dat voor de productie van één kilogram katoen 23 m2 land nodig is, 7.500 liter water en 75 MJ energie. Dat betekent bijvoorbeeld voor de jaarproductie ruim 1,8 miljard liter water.

Met een groeiende wereldbevolking neemt de schaarste alleen maar toe. En daarmee spanningsvelden. Schoon, veilig drinkwater lijkt een vanzelfsprekendheid maar met de actuele klimaatontwikkeling is er steeds meer aandacht voor de vraag hoe dit water te gebruiken en in te zetten. Voor de landbouw en katoenteelt, drinkwatervoorziening of het thuis wassen? Voorspeld wordt dat in de nabije toekomst meer dan 98% van de textielvezels gemaakt zullen zijn van synthetische materialen. De bijdrage van textiel aan de hoeveelheid microvezels in oceanen is nu al ruim 30%.

Klinkende resultaten binnen de eigen muren

Inhakend op het bovenstaande is door de sector in de afgelopen decennia enorm veel bereikt aan efficiencyverbeteringen en het duurzamer omgaan met onder ander water en energie. Zou heel Nederland de was laten verzorgen door professionals, dan kan alleen al binnen Nederland zo’n 60 miljard liter per jaar bespaard worden. MJA3-deelnemers hebben in de aflopen drie jaren efficiencyverbeteringen doorgevoerd die in een jaarlijkse(!) energiebesparing van 134 TJ hebben geresulteerd. Daarnaast draagt professionele textielverzorging slechts 0,1% bij aan plastic soup. Zet deze cijfers af tegen die in de voorgaande alinea en het begrip “overshoot” krijgt ineens een andere invulling!

Binnen MJA3 betreffen de meeste besparingsmaatregelen en dus ook resultaten procesoptimalisatie. Zonder meer blijven ook de komende jaren dergelijke verbeteringen doorgevoerd worden, ook vanwege het directe effect op de kostprijs.

Kijken we naar de keten, dan is het aandeel hiervan, evenals van duurzame energie, in het totale efficiencyverbetering groeiende. Zoomen we in op “ketenmaatregelen”, dan gaat het om optimalisatie van distributie en mobiliteit, productafdanking en -herverwerking, materiaalbesparing en -verbetering en optimalisatie levensduur. Kreten die naadloos aansluiten bij textielservice en de activiteiten die de sector ontplooit. Hier ligt nog veel verbeteringspotentieel!

Logistiek nog lang niet op eindpunt

In 2014 organiseerde FTN een kick-off bijeenkomst voor de Green Deal. Allerlei thema’s werden volop belicht waarvan er één elektrisch vervoer betrof. Er werd zelfs een EV-bestelwagen gedemonstreerd waarop enthousiast én vertwijfeld werd gereageerd. Inmiddels rijden diverse bedrijven met elektrische auto’s, waaronder zelfs vrachtwagens, in steden.

Ook efficiëntere dubbeldeks opleggers en aanhangers worden steeds meer ingezet achter trekkers die voldoen aan de Euro 6-normen. Dit alles resulteert in efficiencywinsten met minimaal tussen de 10 en 15% brandstofbesparing per gereden kilometer! Natuurlijk neemt de CO2-uitstoot daarmee ook flink af!

Nieuwe ontwikkelingen zitten ook in meer en beter gebruik maken van data. Het vastleggen van de juiste data en het goed analyseren hiervan kan leiden tot minder kilometers door betere route- en vrachtplanning. Maar het optimaliseren van het voorraadbeheer betekent ook dat minder artikelen en dus minder kilo’s vervoerd hoeven worden. De communicatie tussen de klant en het textielservicebedrijf kan zelfs online real time verlopen waardoor elk moment inzicht bestaat in bijvoorbeeld de bezettingsgraad van bedden of het aantal mensen per ploeg. Daarmee kan de bevoorrading optimaal afgestemd worden op de feitelijke vraag, c.q. behoefte.

Gebruik maken van data kan leiden tot minder kilometers

Textielservicebedrijven werken al met meerdere bevoorradingspunten die verspreid zijn over het land. Wellicht dat dit in combinatie met “city hubs” tot een verdere verfijning van het distributienetwerk kan leiden, vermindering van het aantal kilometers én verkeerscongestie in steden.

Uit onverwachte hoek

Kent u “Dyneema”? Als u de Tour de France volgt en leden van het Team Sunweb in actie hebt gezien, dan hebt u ook gekeken naar “Dyneema”. Dit is een nieuw materiaal gebruikt voor de shirts met beschermende eigenschappen. De veiligheid van de renners wordt verbeterd en de kans op bijvoorbeeld schaafwonden weggenomen, zelfs met snelheden van 60 km/uur, zonder dat zij inleveren op bewegingsvrijheid en comfort. En zonder noemenswaardig extra gewicht.

Interessant hieraan is dat een dun “fietstruitje” dus goede beschermende eigenschappen heeft. Natuurlijk is dit ook interessant voor andere toepassingen zoals werkkleding. Met dunner materiaal dezelfde bescherming kunnen bieden, betekent meer bewegingsvrijheid en comfort voor de drager. Maar tegelijkertijd is voor de productie minder materiaal nodig en, zie boven, is er minder gewicht bij het transport. Daarboven komt dat er ook een Dyneema-variant wordt geleverd dat gemaakt is van een volledig biologische polyethyleenvezel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Ook hier ligt een belangrijk aandachtsgebied van textielservice.

Weer als nieuw!

Da’s de kern van textielservice: textiel reinigen, behandelen en waar nodig repareren zodat het in beginsel tijdens de hele technische (!) levensduur gebruikt kan worden. Hergebruik in optima forma! De levensduur van het textiel wordt verlengd. Er hoeft minder vaak vervangen te worden. Dat geeft al besparing. Wordt het textiel uit roulatie genomen, dan kan het soms voor andere doeleinden ingezet worden. Of kan het materiaal gerecycled worden, zodat de grondstoffen weer opnieuw beschikbaar komen voor de productie van nieuwe vezels en dus nieuw textiel. Binnen de sector wordt hiernaar door partijen onderzoek gedaan. Chemische recycling lijkt een goed alternatief. Eigenlijk worden vezels opgelost en vervolgens weer tot nieuwe vezel teruggebracht. Met dezelfde kwaliteiten als het oorspronkelijke materiaal. Binnen textielservice zijn voortdurend enorme hoeveelheden textielproducten in omloop waarvan er natuurlijk ook veel uitvallen. Als die allemaal op een goede manier hergebruikt of recycled kunnen worden, bespaart dit enorm. In de keten zien we hierin ook volop ontwikkeling. Steeds meer fabrikanten van “work wear” leveren duurzaam materiaal. Niet alleen qua levensduur, ook qua milieubelasting.

Zomaar wat aspecten!

Bovenstaand hebben we slechts enkele aspecten beschreven. De scope is breder en zal steeds meer verruimd worden. Ketensamenwerking kan verduurzaming een enorme boost geven. Waardoor de keten een nog grotere toegevoegde waarde biedt. Ook voor het milieu! Er is al veel gedaan aan en bereikt met verduurzaming! Maar met alle actuele ontwikkelingen lijkt het alsof we aan het begin staan. Professionele textielservice kan binnen de keten een belangrijke rol spelen en de innovatie een forse stap verder brengen. Zonder daarbij kernwaarden als kwaliteit, hygiëne en veiligheid uit het oog te verliezen!

Scroll naar boven