Voedsel en de Codex Alimentarius: borging van de hygiëne

Voedsel en de veiligheid daarvan zijn een groot goed. De Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO) en de Food and Agriculture Organization (FAO) ziet toe op kwaliteit en veiligheid waarbij hygiëne een belangrijk aandachtspunt is. De code omvat talloze standaarden, richtlijnen en best practices. Belangrijke pijler voor voedselveiligheid is het document “General Principles of Food Hygiene”. Eén van de belangrijke elementen daarvan is het zogenaamde HACCP-systeem; binnen voedselproducerende en –bereidende sectoren een algemeen bekend begrip.

HACCP staat voor “Hazard Analysis Critical Control Point” en is een stappenplan om te komen inventarisatie van (hygiëne-) risico’s, het ontwikkelen van beheersmaatregelen en monitorings- en controlesystemen. Binnen textielverzorging is een door de sector zelf ontwikkelde tegenhanger van HACCP beschikbaar. De Europese norm EN 14065, beter bekend als de RABC-norm waarbij RABC staat voor “Risk Analysis Biocontamination Control”. Een met HACCP vergelijkbaar stappenplan dat de hygiënische kwaliteit van textielpakketten garandeert.

De norm is een integraal onderdeel van het Certex-kwaliteitsschema textielverzorging. Certex is een ISO9001-schema dat, door toevoeging van EN 14065 en specifieke op textielverzorging toegespitste kwaliteitseisen, er voor zorgt dat textielpakketten altijd geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Scroll naar boven