Wijze opslag beschermende kleding invloed op levensduur!

Binnen de ISO-werkgroep die gaat over beschermende kleding tegen chemicaliën, is een presentatie gehouden over een onderzoek van het Korea Apparel Testing & Research Institute (KATRI) over de invloed van de wijze van opslag op de levensduur van beschermende kleding. Voor nieuwe artikelen geldt dat zij pas na 480 minuten doorlekken bij gebruik van methanol; voor sommige geteste artikelen die 10 jaar in opslag hebben gelegen is deze tijd verkort tot 16 en zelfs 3 minuten door het gevouwen en gestapeld in de opslag liggen. Naast deze factoren zijn ook licht, vochtigheid en temperatuur van invloed op de kwaliteit. De levensduur van artikelen gemaakt van polymeren wordt vooral door temperatuur negatief beïnvloedt. Het testen en toepassen van een temperatuur van 100o verlaagt de weerstand tegen methanol van 480 minuten voor enkele artikelen tot 67 minuten en zelfs minder dan een minuut. Deze bevindingen leiden tot de vraag of testmethodieken voor opslagtermijnen standaard opgenomen moeten worden in normen voor cpc (chemical protective clothing).

Scroll naar boven