NIEUWSBERICHTEN

 • Lavans over de Energietransitie
  Bekijk aflevering 259 [05:42-08:25] van Hart van Nederland – Late Editie uit seizoen 2023 op KIJK [05:42-08:25]. Deze aflevering is uitgezonden op 16 september, 23:07 uur bij SBS6. Inhoudelijk het verhaal van Lavans over de Energietransitie [05:42-08:25]. 
 • Meerderheid verwacht voor Pensioenwet: jaar uitstel voor overgang naar nieuw stelsel
  Deze week werd bekend dat Minister Carola Schouten (Pensioenen) bereid is pensioenfondsen tot 2028 de tijd te geven om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan bezwaren van de Eerste Kamer, en daarmee lijkt de Pensioenwet volgende week bij de stemming op een ruime meerderheid te kunnen […]
 • Hercertificatie Newasco De Hoop
  TÜV NORD Nederland heeft onlangs de her-certificerings audit uitgevoerd bij Newasco De Hoop te Amersfoort, om het bedrijf opnieuw te kunnen certificeren voor een periode van drie jaar. Met een goede uitkomst want het certificaat is verstrekt!
 • Hercertificatie Rentex
  TÜV NORD Nederland heeft onlangs her-certificerings audits uitgevoerd bij Rentex in Bolsward om het bedrijf opnieuw te kunnen certificeren voor een periode van drie jaar. Met een goede uitkomst want het certificaat is verstrekt!
 • Succesvolle Certex-certificatie Newasco Neerlandia
  TÜV Nederland heeft onlangs een audit uitgevoerd bij Newasco Neerlandia om de locatie te Rijen te certificeren. De audit is goed verlopen want het certificaat is verstrekt!
 • Tekort aan schoon textiel brengt continuïteit gezondheidszorg in gevaar
  Instellingen dreigen geen wasgoed geleverd te krijgen door gestegen energiekosten De Nederlandse wasserijen, verenigd in de brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN),
 • FTN Lobby aanpak: de maat is vol!
  De koppen logen er de afgelopen weken niet om; “Wasserijen aan het Infuus”, “Inkoopmacht leidt tot faillisementen wasserijen”, “Hotels zonder Linnen op bed”, “Omzet herstelt, verlies onhoudbaar hoog”, waren onder meer de headlines van vakbladen, kranten, mailingen, social media berichten, politiek/ministeries en andere stakeholders.
 • Inkoopmacht leidt tot faillissementen wasserijen
  Door aanhoudende budgetdruk in de gezondheidszorg is er de afgelopen jaren vergaand bezuinigd op de kosten voor het wassen. Facilitaire kosten maken slechts een zeer klein bestanddeel uit van de totale kosten van ziekenhuizen. Waskosten zijn daar nog maar een fractie van (< 1%). Hoewel textielservice van cruciale betekenis is in de zorg,
 • Wasserijen aan het infuus!
  Het gaat slecht met de wasserijen in Nederland en een aantal bedrijven dreigt te bezwijken onder de financiële druk. De wasserijen zijn industriële ondernemingen, waar zeer kapitaalintensieve en complexe reinigingsprocessen plaatsvinden. Per locatie worden wekelijks honderden tonnen bad-, bed- en huishoudtextiel, alsmede werkkleding en ander linnen verwerkt om in vele sectoren te worden ingezet, waaronder […]
 • Hotels zonder linnen op het bed
  Reeds geruime tijd wordt de Nederlandse wasserij industrie geconfronteerd met een onmogelijke druk om noodzakelijke kostenstijgingen te kunnen opvangen. Het is voor de Horecawasserijen een praktisch onmogelijke opgave om na de Coronaperiode, met meer dan 60% omzetdaling, aan de vraag van nu te kunnen blijven voldoen. Hotels/restaurants gaan hier de komende weken de gevolgen van […]
 • Eén thuiswasbeurt … 700.000 microplastic vezels in het water
  Microplasticvervuiling wordt aangetroffen van de top van de Mount Everest tot in het menselijk bloed. Textiel is één van de vier belangrijkste bronnen hiervan. De microplasticvezels komen vooral vrij tijdens het thuiswassen: uit één lading wasgoed ontstaan wel 700.000 microvezels. Wereldwijd komt zo elk jaar een half miljoen ton microvezels in de oceaan terecht. Dit staat gelijk aan […]
 • Wasserij Smeele viert 200-jarig bestaan!
  Wasserij Smeele, FTN-lid van het eerste uur, vierde op zaterdag 7 mei jl. een bijzonder jubileum. Op 6 mei jl. bestond het bedrijf namelijk op de kop af 200 jaar. Een bijzonder moment in de lange geschiedenis van dit van oudsher familiebedrijf dat zijn oorsprong zelfs al in 1605 vindt. De familie Smeele ontving uit […]
 • Nieuwjaarsspeech op zomerfestival!
  Omdat een aantal festiviteiten zoals de kerstreceptie en de nieuwjaarsreceptie niet konden plaatsvinden, wilde Newasco de Hoop, nu het weer kon, extra uitpakken voor alle medewerkers. Er werd een zomerfestival georganiseerd. Een foodtruck zorgde voor versnaperingen en er was swingende muziek geregeld.
 • Duurzaam en circulair textiel in 2030
  Vorige week introduceerde de Europese Commissie haar visie en strategie om de eerder aangekondigde duurzame en circulaire doelstellingen op het gebied van textiel te realiseren, als onderdeel van het EU GreenDeal Programma. Alle lidstaten en bedrijven worden aangemoedigd om de doelstellingen van de strategie te ondersteunen.
 • Omzet herstelt, verliezen onhoudbaar hoog!
  Voor veel wasserijen is het aftellen geblazenDe afgelopen maanden is de situatie bij de Nederlandse Wasserijen die aan de Gezondheidszorg en Horeca leveren met sprongen verder achteruit gegaan. Corona ligt grotendeels achter ons, maar de Corona effecten zijn er nog volop. Extra versterkt door torenhoge onvoorziene kostenstijgingen. Het is voor deze wasserijen meer dan frustrerend […]
 • Wasserij Smeele viert 200-jarig bestaan!
  Wasserij Smeele, FTN-lid van het eerste uur, vierde op zaterdag 7 mei jl. een bijzonder jubileum. Op 6 mei jl. bestond het bedrijf namelijk op de kop af 200 jaar. Een bijzonder moment in de lange geschiedenis van dit van oudsher familiebedrijf dat zijn oorsprong zelfs al in 1605 vindt.
 • Medio 2022 wordt de RI&E aangescherpt
  De kwaliteit van de RI&E moet omhoog. Nu zijn het te vaak lijstjes met een opsomming van gebreken en risicovolle situaties die, eenmaal opgelost, ook weer afgevinkt worden. Dat laatste gaat veranderen. Het wordt straks ook verplicht om de onderzoeken waar omstandigheden door veroorzaakt worden. De vraag wordt waarom in de hal een onveilige machine […]
 • Succesvolle Certex-certificatie Wasserij Gaverland
  TÜV Nederland heeft onlangs een audit uitgevoerd bij Wasserij Gaverland in Alphen aan den Rijn voor de hercertificatie van het bedrijf. De audit is goed verlopen want het certificaat is opnieuw verstrekt!  
 • Masterclass Hygiene Horeca textielverzorging
  Meld u aan en noteer woensdag 1 juni a.s. in uw agenda Op woensdag 1 juni a.s. wordt de Masterclasses Hygiene voor textielverzorging horeca gehouden. Deze online-bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 en 18.00 uur. Deze Masterclass is er één van een serie van drie die in mei en juni plaatsvinden. Binnen deze Masterclasses komen alle […]
 • De Global Best Practices Awards 2022
  Nieuwe service, volop innovaties, nieuwe business Voor Professional Textile Care (PTC) bedrijven zijn kwaliteit, service, digitalisering, innovaties en last but not least duurzaamheid/circulariteit de belangrijkste thema’s om aan de eisen van de klant te voldoen. Word PTC Worldchampion en inspireer uw klanten en stakeholders.
 • Wasserij Best viert 55-jarig bestaan!
  In 1967, vijfenvijftig jaar geleden, werd in een kleine garagebox door de ouders van de huidige eigenaar Gerard Best, Wasserij Best opgericht. Een mijlpaal!
 • Elis werkt samen met KAYA&KATO voor hoge MVO-normen
  Textieldienstverlener Elis is onlangs een samenwerking aangegaan met KAYA&KATO – een fabrikant van duurzaam textiel voor hotels en restaurants waarvan wordt beweerd dat ze klimaatneutrale producten aanbiedt, met hoge duurzaamheidsnormen, waaronder blockchaintechnologie en eerlijke productieomstandigheden.
 • Nieuwe richtlijn R4102 over kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen
  FTN volgt ontwikkelingen rond de wetgeving en richtlijnen over medische hulpmiddelen op de voet en houden u hiervan op de hoogte. Eerder informeerden wij u over de NEN-richtlijn R1800 die de eisen beschrijft die worden gesteld aan dossiervorming voor medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik (steriel geleverd),
 • De cirkel wordt rond in het Verenigd Koninkrijk – groener linnengoed voor horeca en zorg
  In lijn met het Nederlandse initiatief van CIBUTEX – zoals gemeld in de CINET nieuwsbrief van vorige week – is de Textile Services Association ((TSA) in het Verenigd Koninkrijk gestart met een recyclingproject – het Infinite Textiles-programma – dat gericht is op het terugdringen van de CO2-uitstoot en het waterverbruik van commerciële wasserijen. Voor het […]
 • Persbericht: Hogere kosten textiel funest voor kwaliteit Gezondheidszorg
  Ophemert, 6 april 2022 Na uitgebreid onafhankelijk getoetst onderzoek heeft brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) vastgesteld dat er sprake is van extreem hoge onvoorziene kostenstijgingen in de dienstverlening van Textielverzorging voor de gezondheidszorg. Naast de enorme kostenstijgingen van energie, brandstof en chemie, zijn de kosten voor textiel fors toegenomen. Catastrofe Afgelopen najaar berichtte FTN al […]
 • Brits onderzoek: hygiënisch verantwoord vraagt om professionele reiniging
  Brits onderzoek wijst uit dat een vijfde van het personeel in de gezondheidszorg de werkkleding/uniformen niet wast volgens de richtlijnen van de NHS. Belangrijkste oorzaak is dat er onvoldoende goede kleedruimtes zijn.
 • Succesvolle Certex-certificatie mobiele locaties Giezeman
  TÜV Nederland heeft onlangs audits uitgevoerd bij Giezeman Gordijnenservice om een aantal nieuwe mobiele locaties te certificeren. De audits zijn goed verlopen want de certificaten zijn verstrekt!  In totaal zijn nu acht mobiele locaties gecertificeerd naast de twee vestigingen in Rijswijk en Emmen.
 • EU strategie voor duurzaam textiel gepresenteerd
  De Europese Commissie heeft op 30 maart een pakket Europese Green Deal-voorstellen gepresenteerd om van duurzame producten de norm in de EU te maken,
 • Horeca-magazines: textielservice horeca in gevaar
  Zowel Misset Horeca als Hospitality Management besteden op hun website aan de moeilijke situatie voor de horeca-wasserijen door de kostenstijgingen van de afgelopen periode. De beide artikelen zijn via onderstaande links op de websites te lezen: https://www.missethoreca.nl/378525/leveranciers-horeca-textiel-in-gevaar-door-kostenstijgingen https://www.hospitality-management.nl/ftn-textielservice-horeca-in-gevaar  Tevens kunt u de artikelen via onderstaande links inzien:  Leveranciers horeca-textiel in gevaar_MissetHoreca_21032022_V3 FTN_ Textielservice horeca in […]
 • Oprichting Cibutex: Circular Business Textiles
  Vorige maand hebben vijf bekende spelers binnen de textielservice de oprichting aangekondigd van Cibutex (Circular Business Textiles). Deze nieuwe coöperatie zet zich in voor het recyclen en terugwinnen van vezels uit afgedankt textiel. Cibutex wil door middel van samenwerking in de hele sector bijdragen aan een circulaire textielketen.
 • Bijna alle coronamaatregelen voorbij!
  Nadat in maart 2020 de eerste maatregelen om het coronavirus te weren werden afgekondigd zijn nu, twee jaar later, nagenoeg alle beperkingen opgeheven.
 • Strengere naleving RI&E inzake gevaarlijke stoffen!
  De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Het gaat hier dus met name om de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Basis hiervoor is een aanpassing van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgevoerd. Voorheen kregen bedrijven […]
 • Uitbreiding Energiebesparingsplicht in 2023 met CO2-vermindering
  Al langer geldt de verplichting voor de meeste bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 KWh of 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze verplichting uitgebreid richting CO2-reductie. Artikel 2.15 Wet Milieubeheer wordt hiertoe aangepast en zal ook onderdeel worden […]
 • Extreme stijging kostenontwikkeling Textielverzorging
  De extreme kostenstijgingen die zich thans voordoen raken de bedrijfseconomische ontwikkeling van vrijwel alle branches en daardoor ook die van Textielverzorging.
 • M&T sessie FTN tijdens Circular Textile Days in september 2022
  Al eerder was aangekondigd dat het event Circular Textile Days (CTDs) in september 2022 een vervolg krijgt in ’s-Hertogenbosch. FTN is partner van het event. Nieuw is dat de M&T sessie van september onderdeel wordt van het programma van het event.
 • Nieuwe richtlijn R1800 behandelt dossiervorming voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van medische hulpmiddelen
  Hygiëne is een cruciaal onderdeel in de textielverzorging en daarmee de kwaliteitsbewaking ook. In het geval dat een discussie zou kunnen ontstaan over een afgeleverd textielpakket, is het aan kunnen tonen van deugdelijk kwaliteitsmanagement van groot belang. Daarom is een nieuwe richtlijn ontwikkeld die helpt bij het vormen van een dossier.
 • FTN neemt deel aan Platform Commerciële Dienstverlening
  Binnen het werkgeversoverleg VNO-NCW en MKB Nederland neemt FTN dit jaar deel aan het platform Platform Commerciële Dienstverlening. Dit platform bestaat uit branches met een aantal vergelijkbare kenmerken. Het gaat om Schoonmakend Nederland, de Veiligheidsbranche, Erkende Verhuizers en Veneca (de Nederlandse cateraars). Door samen op te trekken kunnen de brancheorganisaties in de belangenbehartiging een sterkere […]
 • Informatie over sancties naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne
  De afgelopen dagen zijn verschillende sanctiepakketten afgekondigd tegen Rusland en Wit-Rusland naar aanleiding van de (steun bij de) inval in Oekraïne. MKB Nederland organiseerde afgelopen vrijdag een online call met ruim 200 bedrijven en brancheorganisaties om de impact van deze sancties op het Nederlandse bedrijfsleven te inventariseren. Naast de directe handelsconsequenties voor bedrijven die zaken […]
 • Omgevingswet laat op zich wachten
  De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en wordt nu mogelijk 1 oktober a.s. of eventueel 1 januari 2023 van kracht. Overheden hebben meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe systemen.
 • IHC: geen speciale voorzorgsmaatregelen vogelgriepvirus
  Dezer dagen maakte het International Hygiene Committee bekend dat er geen speciale voorzorgsmaatregelen behoeven te worden genomen aangaande het vogelgriepvirus.
 • Wasserij Elburg 32 jaar!
  Toch een positief bericht in deze moeilijke tijd van Corona.  Ruim tweeëndertig jaar geleden nam Theo Verweij, als 21-jarige Brabantse jongen, de destijds geheten Wasserij Het Vertrouwen over.
 • Corona update
  Met de huidige en komende versoepelingen in het vooruitzicht is het ook voor de branche fijn dat het Corona-virus over zijn piek heen lijkt te zijn. Het kabinet heeft daarom besloten dat vanaf 25 februari 2022 alleen nog maar de volgende maatregelen zullen gelden:
 • Wasserij Vrijburg (Vlissingen) nieuw FTN-lid
  Wasserij Vrijburg van de heer Eser is onlangs lid geworden van FTN. Het in Vlissingen gevestigde bedrijf is op de Zeeuwse horeca gericht en biedt een volledig service-/dienstenpakket. Het bedrijf bestaat al twintig jaar.
 • Dominante NZA-index reflecteert de werkelijke kostenstijgingen onvoldoende
  Dezelfde onvoorziene exceptionele kostenstijgingen spelen natuurlijk ook in overige sectoren. De zorg kent daarbij een eigen dynamiek. De inkoop van textielverzorging in de zorg is sterk geconcentreerd. Bij de inkooptenders blijkt een zekere NZA-index dominant vaak gebruikt. Deze index is gebaseerd op algemene zorgkosten en reflecteert om deze reden heel goed welke prijzen een zorginstelling […]
 • Onvoorziene, exceptionele kostenstijgingen in de horeca
  De afgelopen maanden lijken alle prijzen te stijgen. De inflatie, gemeten in consumentenprijsindex, is opgelopen tot een niveau dat we al jaren niet meer hebben gezien. Echter, enkele specifieke producten zijn nog veel meer in prijs gestegen. Denk hierbij aan de kosten van energie, de kosten van transport, de kosten voor de inkoop van textiel. […]
 • 2e editie Circular Textile Days: 13 & 14 september 2022
  Na het succesvolle debuut van vorig jaar krijgt het event Circulair Textile Days op 13 en 14 september 2022 een vervolg in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze dagen tonen spelers binnen de circulaire textielindustrie hun innovatieve producten en diensten op het gebied van verduurzaming en recycling. FTN is partner van het event.
 • Kostenprognose 2022: extreem niveau houdt aan!
  FTN volgt de te verwachten kostenontwikkelingen al geruime tijd maar de laatste maanden met nog meer aandacht. De explosieve prijs- en kostenstijgingen zijn hiervoor natuurlijk rechtstreeks aanleiding.
 • Hybride werken moet in de RI&E
  De RisicoInventarisatie & Evaluatie is bedoeld om risicovolle werkomstandigheden in beeld te brengen en mogelijke oplossingen te vinden. Vervolgens wordt een Plan van Aanpak opgesteld om de risico’s weg te gaan nemen. Actualisatie lijkt nodig.
 • Van het gas af stapje dichterbij? Megaplan voor groene waterstof!
  De productie van binnenlandse waterstof krijgt een impuls met de plannen van het kabinet dat zo’n 5 tot 10 miljard uittrekt voor den Nederlandse waterstofeconomie. Met dat geld kunnen tientallen nieuwe fabrieken worden gefinancierd voor ‘groene waterstof’,
 • Save the date: Vematex Netwerkdag op woensdag 29 juni 2022
  De datum voor de jaarlijkse netwerkdag van Vematex is bekend: zet woensdag 29 juni in de agenda! Geheel conform traditie zal het event bestaan uit een golfactiviteit en een parallel georganiseerd programma. Zo is er voor ieder wat wils.
 • Global Best Practices Awards 2022 Expo Detergo Milaan
  Na een gigantisch succes van de laatste uitreiking van de CINET Global Best Practices Awards in november 2020, waar maar liefst 26.000 vakgenoten wereldwijd getuige van waren,
Scroll naar boven